HİZMETLERİMİZ
HİZMETLERİMİZ

Yat Yönetim Hizmetleri

Tüm yat yönetim hizmetlerimizi bir arada seçerek deniz üzerinde hem güvenliğinizi hem de huzurunuzu MarinBase ile garantiye alırsınız. İhtiyacınız ve arzunuz doğrultusunda yat yönetim hizmetlerimizden ayrı ayrı da faydalanabilirsiniz.

Mürettebat Yönetimi Hizmeti

Bu hizmet kapsamında Mürettebatınız yoksa ya da ihtiyaç duyduğunuzda mürettebat temin ederek, mürettebatlarınız ile iş sözleşmelerini imzalayıp, gemi adamı olarak SGK sistemine dahil olmalarını sağlıyoruz. Mürettebatınızın maaş, SGK, prim, yemek vs gibi tüm özlük hakları tarafımızca ödeniyor ve tüm vize işlemlerinin yanısıra Türk karasuları haricinde ihtiyaç duyulabilecekleri uluslararası sağlık hizmetlerini de kapsayan özel sağlık sigortalarını yaptırıyoruz. Ayrıca mürettebatınızın her türlü yeterlilik belgelerinin, alması gereken eğitimlerinin, girmesi gereken sınavlarının ve zorunlu periyodik muayenelerinin kontrolü tarafımızca yapılarak tüm bunların aylık-yıllık denetimi ve takibini de yapıyoruz. Dolayısıyla teknenizde görevli personellerinizin tüm sorumluluğunu ve sorunlarını üstleniyoruz.

Mürettebat Yönetimi Hizmeti

Finansal Yönetim Hizmeti

Teknenizin tüm ödemelerini kontrol altına almak için faturaların tarafımıza yasal fatura adresimize kesilmesini sağlıyoruz. Bu faturaların ödemelerini özenle takip ederek sizin onayınıza istinaden aksatmadan yapıyoruz. Bu hizmetimizi mali saydamlık politikası ile sunarken, sizin belirleyeceğiniz düzenli periyotlarda sunulan yazılı raporlar ile tekneniz için gerçekleştirilen tüm finansal işlemlerin takibinde şeffaflık ve kontrolünde rahatlık sağlıyoruz. Ayrıca tekne kasası olarak adlandırılan ‘'Kaptana Avans'' hesabının (Cash To Master) sizin onayınız ile oluşturulması, harcamaların takibi ve raporlanması işlemlerinin yanısıra mürettebatınızın yapacağı tüm harcamalar bizim takibimizde oluyor ve kontrolümüzden geçiyor. Bu hizmetimiz sayesinde teknenizin finansal işlemlerini sorun olmaktan çıkartıyoruz. Dolayısıyla tekneninizin idari işlerinin, ödemelerinin ve bunların raporlanmasının tüm sorumluluğunu alıyoruz,

Finansal Yönetim Hizmeti

Teknik Yönetim Hizmeti

Teknenizi güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için bakım, tutum, arıza ve onarımlarla ilgili tüm problemlerinizin çözümünü üstleniyoruz. Yatınızın planlı bakım ve onarımları dahilinde olan veya arıza kapsamında meydana gelen tüm teknik işlerine öncelikle keşif yapılarak doğru tespit, sonrasında uygun teknik servisler ile müdahale edilmesini sağlıyoruz. Onarım sürecini hassasiyetle takip ederek yapılan işlemleri raporluyoruz. Ayrıca teknenizin sezon öncesi teknik ihtiyaçlarını profesyonel ekibimiz ile öncelik ve maliyet sırasına göre belirleyerek, sizin tarafınızdan onaylanan iş listesinin detaylı planlanmasını ve sonrasında yapılacak işlerin takibini, kontrolünü ve raporlamasını yapıyoruz.

Teknik Yönetim Hizmeti

Yukarıdaki başlıklar altında bir birinden ayrılmış olan yat yönetim hizmetlerimizden her birini ayrı ayrı seçebileceğiniz gibi herhangi iki hizmetimizi ya da tüm hizmetlerimizi bir arada da alabilirsiniz. 

Tüm yat yönetim hizmetlerimizi bir arada seçtiğinizde aşağıdaki ilave hizmetlerimiz ile deniz üzerinde hem güvenliğinizi hemde huzurunuzu MARIN BASE ile garantiye alırsınız. 

1. 7 gün / 24 saat esasına göre devamlı irtibat kurulabilecek, teknenin tüm operasyonel ihtiyaçlarında tekne sahibini, temsilcisini ve kaptanı direk destekleyecek bir yat işletme mühendisinin tekneniz için özel olarak atanması.

2. Zorunlu tekne sigortanızın uluslararası sigorta şirketlerinden ve sigorta brokerlarından tüm klozları kapsayacak şekilde en uygun fiyatlarla yaptırılması, teknenizin değişen durumlarının sigorta şirketine derhal bildirilmesi ve herhangi bir hasar durumunda sigorta şirketiyle tüm iletişimin sağlanması.

3. Türkiye'de ve Avrupa'da kısa süreli veya uzun süreli bağlama yeri ve marina taleplerinizin avantajlı fiyatlar ile karşılanması

4. Türkiye'de ve Avrupa'da vergisiz veya vergili akaryakıt ihtiyaçlarınızın avantajlı fiyatlar ile karşılanması.

5. Uluslararası Klas kuruluşlarından teknenizin klaslandırılması ve bu klasın yenilenmesine yönelik idari işlemlerin yaptırılması ve takibi.

6. Türkiye'de ve Avrupa'da uluslararası marina giriş/çıkış işlemleri, gümrük işlemleri, transitlog işlemlerinin yaptırılması

7. Yedek parça, teknik malzeme, yardımcı cihaz ve kumanya satınalma işlemlerinin çoklu teklif toplama, detaylı piyasa araştırması yönetimiyle ve avantajlı fiyatlarla güvenilir tedarikçilerden yapılması.

Kişiye Özel Yat Alım/Satım Hizmetleri

Tekne ve yat alımlarınızda ya da teknenizin satışında güvenilir bir arabulucu olarak tam yetkiyle kişiye özel hizmet veriyoruz. Bu hizmeti dünyada ve Türkiye'de ki normal tekne alım satım aracılığı hizmetinden farklı olarak aşağıdaki başlıklar altında ve kişiye özel bir şekilde veriyoruz

BROKERAGE (İkinci El) Yat Alımı İçin

1. Müşteriden kendisi adına yat araştırması yapmak ve yat alımı sürecini yönetmek için tek yetkili tayin edildiğine dair belgenin alınması.

2. Müşterinin istediği özelliklerde uygun brokerage yatların tespit edilmesi ve bu yatların müşteriye ayrı ayrı dosyalar halinde raporlanması,

3. Müşteri tarafından incelenmesi uygun görülen brokerage yatların yerinde incelenip ön survey raporunun hazırlanması,

4. Yat alımı öncesi tam survey işlerinin müşterinin belirleyeceği şartlara göre dünya çapında güvenilir surveyorlar tarafından yaptırılması, survey raporlarının takip ve kontrol edilmesi,

5. Yatın ve deneme seyri için planlamanın müşterinin belirleyeceği şartlara göre hazırlanması,

6. Yat alımında müşteri temsilcisi olarak satıcı brokerları ve temsilcileriyle, müşterinin verdiği yetkiler doğrultusunda pazarlıkların sürdürülmesi ve alım satım şartlarının müşterinin isteği doğrultusunda düzenlenmesi, (Müşterinin talep etmesi durumunda)

7. Yat alımında deniz hukukunda ve alım satım işlemlerinde tecrübeli avukatlar ile beraber çalışarak hukuki destek sağlanması ve alım-satım işleminin sağlam hukuki zeminde yapılması (Müşterinin talep etmesi durumunda)

8. Yat alımında ihtiyaç duyulması durumunda off-shore şirket kurulumu, tekne bayrak düşümü ve register işlemlerinin yanı sıra tüm idari belgelerin hazırılanması işlemlerinin müşteri adına takibi,

9. Alım-satım işlemlerinin tamamlanması sonucunda yatın müşteri adına teslim alınması ve gerekli teknik hazırlıkların tamamlanarak müşterinin istediği liman veya marinaya transfer ettirilmesi,

10. Müşterinin istediği teknik hazırlıklar, bakım ve tutumlar yaptırılarak yatın müşteriye teslim edilmesi.

BROKERAGE (İkinci El) Yat Alımı İçin

BROKERAGE (İkinci El) Yat Satışı İçin

1. Müşteriden satmak istediği yatının kendisi adına satış sürecini yönetmek için tek yetkili tayin edildiğine dair belgenin alınması.

2. Satışının yapılması istenilen yatın yerinde incelenerek ön survey yapılması ve uygun satış fiyatıyla ilgili Müşteriye tavsiyede bulunulması.

3. Müşterinin istekleri ve ön survey sonucunda belirlenen teknenin eksikleri doğrultusunda yapılması gereken teknik hazırlıklar, bakım ve tutumlar yaptırılarak yatın satışa hazır hale getirilmesi.

4. Ön surveyin yapılması sonucunda teknenin çekilen yeni fotoğrafları ve teknenin bilgileriyle beraber potansiyel alıcılara sunulmak üzere Yat Satış Bilgi Dosyası hazırlanması

5. Potansiyel alıcılara ulaşmak için tekne sahibinin hassasiyetlerini göz önünde tutarak satılacak yatın tanıtımının tüm kanallar kullanılarak yapılması.

6. Yat satışı öncesi tam survey işlerinin alıcı tarafından talep edilmesi durumunda müşterinin belirleyeceği şartlara göre dünya çapında güvenilir surveyorlar tarafından yaptırılması, survey raporlarının takip ve kontrol edilmesi,

7. Yatın ve deneme seyri için planlamanın müşterinin belirleyeceği şartlara göre hazırlanması,

8. Yat satışında müşteri temsilcisi olarak alıcı brokerları ve temsilcileriyle, müşterinin verdiği yetkiler doğrultusunda pazarlıkların sürdürülmesi ve alım satım şartlarının müşterinin isteği doğrultusunda düzenlenmesi, (Müşterinin talep etmesi durumunda)

9. Yat satışında deniz hukukunda ve alım satım işlemlerinde tecrübeli avukatlar ile beraber çalışarak hukuki destek sağlanması ve alım-satım işleminin sağlam hukuki zeminde yapılması (Müşterinin talep etmesi durumunda)

10. Yat satışında tekne bayrak düşümü ve register işlemlerinin yanı sıra tüm idari belgelerin hazırılanması işlemlerinin müşteri adına takibi,

11. Alım-satım işlemlerinin tamamlanması sonucunda yatın müşteri adına yeni sahibine teslim edilmesi,

BROKERAGE (İkinci El) Yat Satışı İçin

Yeni İnşa Tekne Proje Yönetim Hizmeti

Yeni tekne ve yat inşa siparişleriniz için proje öncesinde ve proje süresince tersaneyle yürütülen görüşmelerde ve projenin ilerleyişi esnasında sizin temsilciniz olarak tam yetkiyle kişiye özel hizmet veriyoruz. Bu inşa öncesinde tersaneyle üretim takviminin ve kullanılacak detaylı malzemelerin tespitinden başlayarak belirlenen takvim doğrultusunda uluslararası güvenlik gereklerine uygun ve sizin konforunuz düşünülerek isteklerinize göre eksiksiz tamamlanabilmesi için tüm süreci sizin adınıza yürütüyoruz. Bu süreç yönetimini aşağıdaki başlıklar altında ve kişiye özel bir şekilde sağlıyoruz.

1. Müşterinin istediği özelliklerde uygun yatı üretebilecek tersanelerin tespit edilmesi ve bu tersanelerin projelerinin müşteriye ayrı ayrı dosyalar halinde raporlanması,

2. Müşteri tarafından incelenmesi uygun görülen tersanelerin ve projelerin yerinde incelenip ön raporunun hazırlanması,

3. Tersanenin belirlenmesini müteakip müşteri temsilcisi olarak tersane yöneticileri ve temsilcileriyle, müşterinin verdiği yetkiler doğrultusunda görüşmeler yapılarak projenin ve inşa şartlarının müşterinin isteği doğrultusunda düzenlenip yeni inşa sözleşmesinin müşteri isteklerine uygun şekilde hazırlanmasının sağlanması,

4. 7 gün / 24 saat esasına göre devamlı irtibat kurulabilecek, inşa sürecini ve tüm operasyonel ihtiyaçlarını tekne sahibi ve temsilcisi adına takip edecek bir gemi inşa mühendisinin projeniz için özel olarak atanması.

5. Yeni inşa yatlar için müşteri temsilcisi olarak anlaşma sağlanan tersanenin üretim sürecinin planlanan ve müşteri tarafından onaylanan takvime göre ve karşılıklı imzalanan sözleşmeye uygun olarak sürdürüldüğünün takip edilip ve raporlanması. Kısaca ‘'Project Management'' hizmetinin verilmesi,

6. Tersane tarafından yapılan işlerin kalite kontrollerinin yapılması ve müşterinin istediği periyotlarda düzenli olarak raporlanması

7. Yeni inşa yatların teslim süresinden asgari 1,5 ay azami 2 ay önce Kaptan ve Başçarkçının tekneye katılmasının sağlanıp, tersane tarafından gerekli eğitim ve bilgilerin verilmesinin ve görev başı eğitimlerinin tamamlanmasının sağlanması,

8. Yeni inşa teknelerin mürettebatlarıyla birlikte tersane çıkışında teslim işlemlerinin kabülünün yapılması,

9. Yeni inşa teknelerin mürettebatlarıyla birlikte müşteriye teslim edilmesi.